Home

Informatie vanuit "cliëntenperspectief"

voor cliënten & betrokkenen

over uw rechten en de mogelijkheden binnen

de Geestelijke Gezondheidszorg GGz
 
Kinder en Jeugd Psychiatrie KJP - Beschermd wonen RIBW
Dagactiviteitencentra DAC - Verslavingszorg - Maatschappelijke Opvang
 
 

 

HULP ZOEKEN Wanneer kun je hulp zoeken, hoe gaat dat? Op zoek naar een hulpverlener, waar moet je aan denken? Wat is 1e, 2e & 3e lijnszorg? LOTGENOTENGROEP Biedt oa. steun en vergroot het sociale netwerk SOORTEN HULP Verschillende vormen, waaronder ook: Verslavingszorg Links naar Zelfhulpgroepen en Org.Beschermd wonen RIBW Wonen in de samenleving, ondersteuning bij wonen, dagbesteding enz Links naar RIBW's Dagbesteding DAC
BEHANDELINGEN Vele soorten behandelingen Enkele meest voorkomende genoemd in het submenu HULPVERLENERS Verschillende hulpverleners en wat zij doen Beroepsorganisaties Beroepscodes De rechten en plichten van de hulpverlener DIAGNOSE De diagnose van meerdere kanten bekeken Hoe wordt een diagnose gesteld? Dubbele diagnose Psychische problemen en een verslaving DSM-IV-TR Enkele diagnoses genoemd en alle ziektebeelden Link naar de film "Verloren Jaren" over wat het betekent om een psychose te hebben.
SECOND OPINION Wie, wanneer en hoe je een tweede mening vraagt over je diagnose en/of de behandeling KWALITEIT VAN ZORG Wat u van de hulpverlening mag verwachten Heldere normen waaraan de hulpverlening moet voldoen voor verantwoorde zorg: Bejegening cliënt / Intake - begin / Behandeling / Afsluiting zorg / Nazorg BEHANDELPLAN Dé start van de behandeling Effecten van het "samen werken" Onderwerpen van een plan en de behandeldoelen / Evaluatie Belangrijke punten voor de tussentijdse bespreking over de behandeling
INFO OVER .... Iedere cliënt heeft recht op informatie. Vraag naar de mogelijkheden binnen de zorg BEJEGENING Belangrijk voor cliënten, hoe er met je wordt omgegaan. Verlies van rollen / Afhankelijke situaties / Vertrouwen & macht RECHTEN Wat zijn je rechten? De rechten van de cliënt zijn vastgelegd in 7 wetten
KLACHTRECHT Wanneer en hoe kun je gebruik maken van dit recht? Arts & klacht / Over het omgaan van artsen met cliënten die een klacht uiten en/of indienen Klacht indienen / Uitleg en tips over hoe je een klacht kunt indienen. ONDERSTEUNING CLIENT PVP Patiënt Vertrouwens Persoon, komt op voor de belangen van de cliënt, geeft advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten, is onafhankelijk van de instelling. Cliëntenraad / Behartigt de belangen van cliënten / Budgetregeling / Modelreglement Cliëntenbelangen Organisaties / Organisaties komen op voor de belangen van de cliënt. ONDERSTEUNING BETROKKENEN FVP Familie Vertrouwenspersoon, schakel tussen cliënt, hulpverlener en familie. Links naar FVP's / Familieraad Behartigt de belangen van familie van cliënten Betrokkenen Worden familie, partner, naastbetrokkenen, wel of niet bij de behandeling betrokken? In 2004 zijn hier richtlijnen voor ontwikkeld.
TRIADE KAART Een Keuzekaart familie-inbreng bij schizofrenie Link naar de film "Verloren Jaren" over wat het betekent om een psychose te hebben G SCHEMA Gedachten bepalen hoe je je voelt Uitleg en schema om erachter te komen hoe je gedachten je gevoel kunnen bepalen SIGNALERINGSPLAN Hoe kun je signaleren dat het slechter met je gaat, en hoe kun je eventueel een crisis voorkomen?
LIVE CHART De manisch depressieve stoornis, het bijhouden van uw stemmingenverloop / Noodplan & signaleringsplan / Psycho-educatiecursussen CRISISPLAN Maak een crisisplan zodat duidelijk is, en afspraken gemaakt zijn, hoe het beste met je omgegaan kan worden tijdens een crisis CRISISKAART Handig om op zak te hebben, en zodoende zelf te bepalen hoe het beste met je omgegaan kan worden tijdens een crisis
SUICIDE PREVENTIE Nieuwe Richtlijn zorg van suïcidale cliënten Preventie en suggesties over het omgaan met een dreigende zelfmoord PSYCHISCHE PIJN Behandelaars zijn verkeerd bezig als ze alleen maar pijn bestrijden, je kunt mensen ook door de pijn heen leiden NAZORG Hoe dient de nazorg geregeld te worden en welke onderdelen belangrijk zijn
CURSUS OPLEIDING BAAN (EX) CLIENT Bevordert het herstel: cursus, opleiding en een baan: Ervaringsdeskundige ZORGVERZEKERING Over de kosten van een behandeling