Informatie over ...

 

 

Iedere cliënt heeft recht

op volledige en begrijpelijke

informatie van de hulpverlener 

over de mogelijkheden binnen de zorg.

Zowel mondeling als schriftelijk, 

en wordt indien nodig herhaald.

 

 

Als het aanbod uitblijft, voel je vrij en vraag ...... 

 

Informatie over: 

 

 • Visie/missie van de instelling
 • Financiële zaken / zorgverzekering
 • Hoe lang is de wachttijd voor ik hulp krijg
 • Telefonische bereikbaarheid buiten kantooruren / in crisis
 • Mogelijkheid om mijn mening en wensen over de behandeling kenbaar te maken
 • Mogelijkheid tot psychologisch / psychiatrisch onderzoek
 • De diagnose
 • Medicijnen en bijwerkingen
 • Second opinion
 • Behandelmogelijkheden individueel/groep
 • Keuze man / vrouw
 • Behandelplan / Begeleidingsplan
 • Evaluatie behandelplan
 • Verpleegplan bij opname
 • Inzage dossier (belangrijkste info staat in het zgn. schaduwdossier!)
 • Signaleringsplan
 • G schema
 • Crisisplan / Crisiskaart
 • Privacy
 • Verandering van behandeling
 • Verandering van hulpverlener
 • Vervanging bij ziekte
 • Cliëntenraad
 • Familieraad
 • Patiënt Vertrouwens Persoon PVP
 • Familievertrouwenspersoon
 • Waar kan ik een klacht indienen
 • Bed Op Recept BOR
 • Telefoon Op Recept TOR
 • Stoel Op Recept STOR
 • Maaltijd op recept MOR
 • Afsluiting van de zorg / behandeling
 • Nazorg
 • Kopie van het dossier
 • Vernietiging van het dossier