Hulp zoeken

 

Wanneer hulp zoeken?

Hoe vindt u hulp bij een psychisch probleem?

Op zoek naar een hulpverlener, waar moet je aan denken?

Wat is 1e, 2e en 3e lijnszorg?

 

 

Wanneer hulp zoeken?

Iedereen heeft wel eens een keer zijn dag niet of voelt zich wel eens depri, somberder dan normaal of weinig eetlust. U piekert veel of u bent ineens bang voor alledaagse dingen.

 

Als uw klachten niet vanzelf verdwijnen of erger worden is het goed om hulp te zoeken. Misschien worden uw klachten veroorzaakt door een psychisch probleem.

 

 • vage lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, rugpijn,maagpijn, benauwdheid waarvoor geen duidelijke verklaring is
 • problemen in uw relatie, thuis of daarbuiten
 • psychische problemen met werk/studie of juist met werkloosheid
 • onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen
 • moeite om voor u zelf op te komen of contacten te maken
 • moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen
 • ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen
 • problemen binnen de gezinssituatie
 • problemen met ouder worden
 • problemen op het gebied van seksualiteit
 • onverwerkte rouw, na overlijden, echtscheiding ed.
 • het verwerken van een schokkende gebeurtenis of trauma
 • angst, hyperventilatie, paniekaanvallen
 • depressie, schuldgevoel, somberheid
 • stressklachten, overspannenheid, burnout
 • dwangmatig handelen of gedachten die steeds terug komen
 • psychotische stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen zoals bv. borderline
 • etc  

 

Hoe vindt u hulp bij een psychisch probleem?

 • U kunt er met uw huisarts over praten. Hij schat in of hij u zelf, als u lichte psychische klachten heeft, kan helpen of dat hij u moet doorverwijzen naar een eerstelijns zorgverlener.
 • Ook bedrijfsartsen kunnen u doorverwijzen.
 • U kunt ook zelf direct contact opnemen met een vrijgevestigde psycholoog. Kijk hiervoor in de polis van uw zorgverzekering.

 

Op zoek naar een hulpverlener: waar moet je aan denken?

Het is niet altijd eenvoudig om een goede hulpverlener te vinden. Zowel cliënten als hun familieleden weten dat. Enkele tips voor vragen die je bij je zoektocht kunt stellen. Wat zijn de harde en zachte kenmerken waaraan de hulpverlener zou moeten voldoen, en hoe is zijn of haar attitude tegenover de ……. diagnose?

 

Vragen naar harde kenmerken

- Neemt u nieuwe patiënten aan?

- Wordt uw behandeling vergoed door de verzekering?

- Bent u buiten kantooruren bereikbaar? Wie vervangt u als u er niet bent?

- Wat is uw opleiding en specialisatie?

- Bent u ingeschreven bij een beroepsvereniging?

- Bent u BIG-geregistreerd?

 

Vragen naar zachte kenmerken

- Hoe ziet u uw rol in de therapie, wat is uw stijl van werken?

En ga na of je vindt dat de therapeut luistert, je op je gemak stelt en accepteert en of hij zich ook stevig durft op te stellen.

Heb je het idee dat de therapeut zelfvertrouwen heeft?

Durft hij ook te zeggen dat hij iets niet weet? Of stelt hij zich juist verdedigend op?

Hoe kijkt de therapeut naar invloeden van man/vrouw-rollen?

 

Visie op uw diagnose

- Hoe denkt u over de diagnose …….. en over de behandeling?

- Denkt u dat zowel therapie als medicijnen nodig zijn voor de behandeling?

- Heeft u ervaring met de behandeling?

- Heeft u tijd om uw vakliteratuur bij te houden?

- Geeft u ook gezinstherapie? Wat denkt u van de invloed van iemand met mijn diagnose op de andere gezinsleden?

- Denkt u dat genezing van de diagnose mogelijk is. Zo ja, in welke mate?

 

 Wat is eerstelijns zorg:

Zij kunnen hulp bieden bij allerlei lichte psychische en/of sociale problemen. De hulp is direct gericht op uw klachten en problemen.

De behandeling is kortdurend,meestal tussen de 5 en 12 gesprekken. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk het aantal gesprekken te verlengen.

 • De eerstelijns vrijgevestigde psychologen 
 • Het Algemeen Maatschappelijk Werk, voor bv. huisvesting of financiële zaken

 

 

 Wat is tweedelijns zorg:

De eerstelijnzorg kan u niet altijd verder helpen. U wordt dan doorverwezen naar andere, meer gespecialiseerde hulpverleners in de tweede lijn van de gezondheidszorg.

 • Zoals psychiaters en psychotherapeuten.
 • Zij kunnen u helpen bij complexere psychische problemen zoals bv. depressie, angst, traumaverwerking of ADHD.

 

 

 Wat is gespecialiseerde derdelijnszorg:

Stichting Topklinische GGz  voor de allerbeste zorg

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts of een ggz-instelling. Een klein deel van hen heeft echter uiterst gespecialiseerde zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat de behandeling in de eerste- en tweedelijn onvoldoende resultaat biedt. Of vanwege een zeldzame stoornis of een ingewikkelde combinatie van psychische en somatische problematiek. De behoefte aan dit type topklinische zorg neemt toe, terwijl de ontwikkeling daarvan juist onder druk staat door de toenemende marktwerking. Topklinische zorg vergt immers veel deskundigheid en moet voldoen aan hoogwaardige kwaliteitscriteria.

 

De nieuwe stichting Topklinische GGz wil de topklinische- en topreferente zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg bevorderen en faciliteren. Dit moet leiden tot een breder aanbod van gespecialiseerde derdelijnszorg.  

Op de site kunt u zien welke instellingen en afdelingen inmiddels een TOPGGz-keurmerk hebben, m.a.w.‘wie waar goed in is’.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb