Crisisplan

 

Een crisis kan ook ontstaan buiten kantooruren, in de avond, nacht, in het weekend of tijdens de feestdagen. Dan is de kans groot dat je huisarts en hulpverlener er niet zijn. Je moet dan, als je verward bent, uitleg geven over de situatie waarin je verkeert aan mensen die je niet kent, en jou ook niet kennen. Dat is vragen om nog meer problemen.

 

Om de schade van een (dreigende) crisis te voorkomen of te beperken kun je samen met een betrokkene en je hulpverlener een crisisplan maken. Je kunt het ook zelf maken met een betrokkene en dan later bespreken met je hulpverlener. Daar kun je zelf en ook anderen in je omgeving veel baat bij hebben op het moment dat je in crisis raakt of bent. Het crisisplan geeft duidelijkheid en inzicht in het ontstaan en ontwikkeling van de crisis. Waardoor je bijvoorbeeld veel eerder aan de bel trekt, en niet wacht tot de genoemde signalen aan de orde zijn. Daardoor bestaat de kans dat crises in de toekomst voorkomen kunnen worden of in hevigheid en duur beperkt kunnen blijven.Zo kun je in het crisisplan ook aangeven wat wel of niet werkt als je in crisis bent.

 

Lees het Crisisplan eerst goed door voordat je het ondertekent. Moet er nog iets bij, dat je was vergeten te zeggen tijdens het gesprek? Staan er dingen in, waarvan je vindt dat ze anders gezegd moeten worden of waarvan je vindt dat ze helemaal geschrapt moeten worden?

 

Als de afspraken gemaakt en ondertekend zijn liggen ze voor alle drie de partijen vast, en is het een positieve wilsverklaring.

 

Het crisisplan maakt deel uit van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en geldt als behandelplan tijdens een crisis.

 

Als de huisarts en de hulpverlener het crisisplan opslaan in je EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) kun je verwijzen naar je Crisisplan en kunnen de dienstdoende huisarts en hulpverlener, evt. via politie of ambulancepersoneel, in één oogopslag duidelijkheid krijgen over je situatie en welke afspraken er gemaakt zijn.

 

 

 

Crisisplan

 

Naam                                            

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

Verzekering

Verzekeringsnummer

Geboortedatum

Huisarts

Tel:

Hulpverlening

Tel:

Contactpersoon

Tel:

Huisartsenpost

:Tel:

 

Voortekenen van een crisis bij mij zijn

Bijvoorbeeld:

 • Hoe merk je dat het slechter gaat met je?
 • Hoe is voor anderen te herkennen dat het niet goed gaat met je?
 • Verandert je gedrag? Zo ja, hoe?
 • Ontken je dat het slechter met je gaat?
 • Vindt je het moeilijk om hulp te vragen?
 • Blijf je zolang mogelijk door functioneren in de hoop dat het vanzelf overgaat?
 • Als je om hulp vraagt: hoe doe je dat?
 • Zijn er manieren waarop je zelf probeert de naderende crisis te voorkomen, bijvoorbeeld door alcohol of door heel gestructureerd te gaan leven?

 

 

Hoe ziet een crisis er bij mij uit

Bijvoorbeeld:  

 • Mijn diagnose is……
 • Ben je aanspreekbaar, benaderbaar?
 • Weet je in een crisis nog wel wie en waar je ben of moet dat gezegd worden?
 • Ik ben afwezig en onrustig en daardoor moeilijk aanspreekbaar. Ik ben bang, achterdochtig?
 • Psychotische verschijnselen ……?
 • Indien stemmen, wat zeggen ze, welke opdracht krijg je?
 • Ik ben verbaal agressief (belangrijk: ik zal nooit geweld gebruiken jegens anderen)?
 • Ik uit mijn agressie door ….. ?
 • Verzorg je jezelf dan nog goed?
 • Verandert je eetpatroon? Vergeet je te eten en vermager je, of eet je juist overmatig veel?
 • Verandert je slaappatroon?
 • Neem je de medicijnen (op tijd) in?
 • Houd je je nog aan afspraken, reageer je nog op de deurbel, telefoon, open je de post?
 • Trek je je terug of ga je juist veel om hulp vragen?
 • Weet je buitenshuis dan nog waar je woont?
 • Vraag mij naar mijn waan/hallucinatie en check met mij of het klopt?
 • Verwond je jezelf?
 • Ik wil niet meer leven en denk veel na over suïcide?

 

Hoe te handelen bij een crisis

Hoe kunnen (crisis)hulpverleners of je omgeving het beste met jou omgaan als je in crisis bent? Wat moeten ze wel of juist niet doen? Wie mag er namens jou het woord voeren als je daartoe zelf even niet in staat bent?

 

Bijvoorbeeld:

 • Leg mij rustig en duidelijk uit wat er (met mij) aan de hand is en wat u van plan bent met mij te gaan doen?
 • Benader mij rustig?
 • Raak mij niet aan, als dit toch moet leg mij dan eerst uit wat u van plan bent te gaan doen?
 • Zeg mij dat ik veilig ben?
 • Vraag mij wat er gebeurd is, waarom ik zo wanhopig ben?
 • Neem contact op met mijn contactpersoon en regel dat hij/zij naar mij toekomt?
 • Zijn er mensen die niet gebeld mogen worden?
 • Wil je aangesproken worden door een man of vrouw, op een zachte en begripvolle manier of juist autoritair en doortastend?
 • Als ze je vragen stellen: geef je dan eerlijk antwoord of ga je je situatie mooier voorstellen dan de werkelijkheid is? Moeten ze in dat geval doorvragen en je confronteren?
 • Met welke argumenten ben je te overtuigen dat opname nodig is?
 • Wil je zoveel mogelijk de regie houden en moet men alles (medicatie + evt. bijwerking etc.) met je bespreken?
 • Eventueel gewenste medicatie tijdens een crisis: ………….?
 • Ik verdraag geen…. dit veroorzaakt bij mij …….?
 • Zijn er lichamelijke zaken (ziektes, kwetsbare plekken of allergieën) waar men rekening mee moet houden?
 • Kalmeert water, koffie, thee , of een sigaret?   

 

Afspraken

Bijvoorbeeld:

 • Bellen naar dr. …….. bij voortekenen van crisis?
 • Bellen naar Crisisdienst ……….. ?
 • Medicatie…………. mg. bij dreigende crisis?
 • Opname dan mogelijk via BOR regeling?
 • Bied een gesprek aan om te praten over ………?
 • Heb je ervaringen met medicijnen die je helpen of waar je slechte ervaringen mee hebt?
 • Hoe denk je over de isoleercel, juist wel of absoluut niet?

 

Mijn dagelijks leven

Bijvoorbeeld:

 • Ik woon ….. kinderen?
 • Wat doe je zoal dagelijks?
 • Ik ben…… druk, rustig, op mezelf, opgewekt etc.?
 • Mijn hobby’s zijn …… sport graag, met name in teamverband?
 • Ik hou van ….wandelen, winkelen, tv kijken, muziek luisteren?
 • (Vrijwilligers)werk?
 • Daarnaast doe ik …….. per week vrijwilligerswerk bij…….?
 • Heb je een uitkering?
 • …. maal per week heb ik een gesprek met mijn begeleider?
 • Ik heb regelmatig een gesprek met …………. (hulpverlener), …………………. (psychiater)? 

 

Mogelijke aanleidingen van een crisis bij mij zijn

Bijvoorbeeld:

niet slapen, teveel prikkels, veel piekeren, angst, teleurstellingen, somberheid etc.?

Zijn er speciale periodes in het jaar waarin de kans groter is dat je in crisis raakt? (bijv. rond feestdagen, sterfdata etc.)?

 

Lichamelijke gegevens

Bijvoorbeeld:

 • Ik heb (de ziekte) ….. of mijn lichamelijke klachten zijn …..?
 • Ik heb veel last van ……… mijn rug, hoofdpijn? 

 

Medicatie

Naam

Per dag

Tijdstip van inname

zo nodig

 

Taken contactpersoon

Contactpersoon:

Bijvoorbeeld:

 • Eventueel contact opnemen met dr. ……... of crisisdienst …….. of …………?
 • Ziekmelden bij werk, vrijwilligerswerk, club?
 • Inlichten uitkeringsinstantie …. tel. nr. … uitkeringsnr…… contactpersoon….?
 • Bespreekt, gaat na welke crisismedicatie je toegediend krijgt?
 • Doorbetaling van vaste lasten, financiën?
 • Heeft kopie van mijn huissleutel. Woning controleren afgesloten, gas en licht uit, planten verzorgen, verwijdert bederfelijk eten?
 • Opvang kinderen, huisdieren?
 • Bezorgen van post en persoonlijke spullen, geld, mobiel. (Alles) in overleg met mij?
 • Bij opname mobiel, bril, gehoorapparaat, schone kleding, persoonlijke verzorging, cd's, boek?

 

Praktische aandachtspunten

Bijvoorbeeld:

 • Ik volg een …. dieet
 • Ik ben vegetariër
 • Ik eet geen varkens- en lamsvlees
 • Wettige vertegenwoordiger, indien aanwezig verplicht invullen
 • Waar bewaar je je medicijnen?
 • Ben je gelovig en moet er een geestelijk verzorger langskomen? Wil je een bijbel hebben?

 

Ondertekening voor akkoord

Datum:

Plaats:

 

Cliënt:

Contactpersoon:

Hulpverlener:

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb