Persoonlijkheidsstoornissen

 

Over persoonlijkheidsstoornissen

Zowel voor hulpverleners als voor cliënten is er te weinig overzichtelijke informatie beschikbaar over de verschillende behandelingsmogelijkheden voor persoonlijkheidsstoornissen (PSn). PSn vormen een brede en complexe categorie psychische/psychiatrische problemen en elke hulpverlener krijgt er mee te maken. Er zijn veel verschillende behandelingsopties voor een PS, variërend van niet behandelen tot intensief (dag)klinisch behandelen.

 

Wat is een persoonlijkheidsstoornis, hoe komt een diagnose tot stand en welke therapiemogelijkheden zijn er? Per persoonlijkheidsstoornis wordt algemene informatie gegeven, waar mogelijk aangevuld met meer specifieke kennis over theorie en behandeling.

 

De verschillende persoonlijkheidsstoornissen (DSM-IV)

DSM-IV is het classificatiesysteem dat door de meeste hulpverleningsinstellingen gebruikt wordt om vast te stellen of sprake is van een psychiatrische stoornis. In de  DSM-IV zijn 11 verschillende persoonlijkheidsstoornissen opgenomen.

U vindt hier informatie over elke PS afzonderlijk, met als onderdelen:

Vignet:

Een fictieve persoon ter illustratie.

Kenmerken DSM-IV*:

De criteria die worden gebruikt om vast te stellen of sprake is van de betreffende PS.

Toelichting:

Een korte schets van veelvoorkomende patronen van denken en doen.

Risicofactoren:

Aanduiding van biologische, psychologische en sociale factoren die de kans op ontstaan van de PS verhogen.

NB: Onder de categorie 'overige' zijn de persoonlijkheidsstoornissen opgenomen die buiten de DSM-IV zijn gevallen, maar door diverse auteurs onderscheiden zijn.

 

 

Borderline PS                     Paranoïde PS                Schizoïde PS    

 

Schizotypische PS            Antisociale PS                Theatrale PS         

 

Narcistische PS                  Afhankelijke PS

 

Ontwijkende PS                 Dwangmatige PS