PVP - Patiëntenvertrouwenspersoon 

 

 

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

De PVP heeft als doel om patiënten die zijn opgenomen in een algemeen psychiatrische ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) advies en bijstand te verlenen bij de handhaving van hun rechten. De pvp geeft u informatie over uw rechten.

De pvp is niet in dienst van het ziekenhuis, maar behoort tot een onafhankelijke, landelijke stichting en stelt zich partijdig op aan uw kant.

De werkzaamheden van de pvp hebben een wettelijke basis in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en het besluit patiëntenvertrouwens persoon BOPZ.

 

Vragen en klachten over de ggz?

Heeft u vragen of klachten waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

De pvp weet precies welke rechten en plichten u als client in de geestelijke gezondheidszorg heeft. Hij* kan u ook helpen met klachten over uw verblijf in een ggz-instelling, over de behandeling of behandelaars. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming.

Bovendien is de pvp onafhankelijk: hij werkt niet voor de instelling waar u behandeld wordt, maar voor de landelijke Stichting PVP.

 

Welke vragen?

U kunt alle vragen stellen die te maken hebben met uw rechten en plichten als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. De pvp zal u zo goed mogelijk informeren en adviseren.

 

Veelgestelde vragen zijn:

  • kan ik andere medicijnen krijgen?
  • mag ik van de afdeling af?
  • kan ik ontslagen worden tegen mijn wil?
  • mag ik mijn dossier inzien?

 

team of arts. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek met de hulpverleners. Dat kunt u samen met de pvp doen, of u kunt de pvp vragen het gesprek namens u te voeren. Maar u kunt ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling. De pvp adviseert en helpt u bij iedere stap die daarvoor nodig is.

 

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt de pvp bellen voor een afspraak, het telefoonnummer staat op deze folder en op de posters op de afdeling. U kunt hem ook op de afdeling ontmoeten, want daar komt hij regelmatig langs. U mag altijd contact met de pvp opnemen, ook onder therapietijd of als u gesepareerd bent.

 

Hoe gaat zo’n gesprek met de pvp?

De pvp luistert tijdens het gesprek naar uw vraag en kan misschien meteen antwoord geven. Zo niet, dan besluit u samen met de pvp wat hij gaat ondernemen om u te helpen. De pvp heeft een geheimhoudingsplicht, zonder uw toestemming praat hij niet met anderen over u.

 

PVP Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg

Voor meer informatie en bij klachten over de pvp:

F.C. Dondersstraat 9

3572 JA Utrecht

030-271 83 53

www.pvp.nl

 

MAART/2006 Folder PVP

 

Informatie van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon

Ø      Gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis

Ø      Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Ø      Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Ø      Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb