Verslavingszorg

 

Korte vragenlijst spoort trauma bij verslaafden razendsnel op

Vier korte vragen die in twee minuten kunnen worden beantwoord. Meer is niet nodig om bij verslaafden een posttraumatische stressstoornis (ptss) op te sporen, stelt promovenda Debora van Dam. Zij pleit voor snelle invoering van de uit Amerika overgewaaide ‘vier vragen test’....

‘Uit mijn onderzoek in de Amsterdamse Jellinek kliniek is duidelijk geworden dat zeker een op de vijf verslaafden ptss heeft. Dat is niet niks, maar in veel gevallen weet de behandelaar het niet, want mensen praten niet graag over trauma’s uit het verleden. Als je er bij de intake dus niet expliciet naar vraagt, verzwijgen ze hun problemen. Gevolg is dat de diagnose ptss in drie van de vier gevallen niet in het dossier staat. Daardoor krijgen verslaafden vaak niet de behandeling die ze nodig hebben.... ‘Het zijn vier vragen waarop de patiënt alleen maar met “ja” of “nee” hoeft te antwoorden.

We vragen of iemand een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt en zo ja, of hij of zij er nu nog nachtmerries over heeft, hardnekkig probeert er niet aan te denken, voortdurend schrikachtig en op zijn hoede is, of zich verdoofd voelt.

 

Wanneer ben je verslaafd?

Voordat je kunt bepalen wanneer je verslaafd bent, moeten we duidelijk maken wat we verstaan onder verslaving. Ben je (nog) niet verslaafd als je elke dag zeven glazen alcohol drinkt maar bij acht glazen wel? Veel mensen zouden graag zo'n criterium hanteren maar dat is te simpel. De vraag die je moet stellen, is wie in welke situatie waarom alcohol of een ander middel gebruikt.

 

Verslaving

Sommige mensen reduceren verslaving tot lichamelijke afhankelijkheid, de gewenning. Maar gewenning is hoogstens een aspect van sommige vormen van verslaving en zeker niet van alle. Typisch voor verslaving is de geestelijke afhankelijkheid. Alle verslavingen hebben dit met elkaar gemeen.

 

Onweerstaanbare behoefte

Bij verslaving gaat het om een zéér grote, onweerstaanbare behoefte een bepaald middel te gebruiken of een bepaald gedrag te vertonen. Deze behoefte bepaalt het hele leven van de gebruiker. Verslaving gaat gepaard met het besteden van heel veel tijd en energie aan het verkrijgen van het middel. Ook geven verslaafden belangrijke maatschappelijke, arbeids- en/of ontspanningsactiviteiten op of verwaarlozen ze deze activiteiten volledig. Ook wordt gebruik voortgezet ondanks het besef van negatieve gevolgen die ermee verbonden zijn.

 

Controlebeperking

Een ander kenmerk van verslaving is controlebeperking: de controle over het gebruik of gedrag is niet meer optimaal. De gebruiker wórdt beheerst. De alcoholist kan alleen maar denken aan de alcohol, de drugsgebruiker aan zijn drugs en hoe hij daar zo snel mogelijk aan kan komen.

 

Herkenning

Verslaafden maken anderen graag deelgenoot van hun ervaringen of ontkennen juist verslaafd te zijn en proberen tegenover hun omgeving mooi weer te spelen. Verslaafden herkennen elkaar bovendien heel gemakkelijk.

 

Signalering en dan?

Hoe er gehandeld moet worden bij constatering van gebruik, is sterk afhankelijk van de houding van de gebruiker. Als het bijvoorbeeld gaat om een jongere die zijn gebruik niet als problematisch ervaart, kun je slechts op de regels wijzen en bij overtreding daarvan sancties toepassen. Ook kun je met de jongere naar oplossingen zoeken om de negatieve gevolgen van het gebruik en overtreding van de regels te voorkomen. Door bijvoorbeeld alternatieven te bieden en oplossingen te zoeken voor de problemen die meestal achter drugsgebruik schuilgaan.

Wanneer een gebruiker aangeeft dat hij eigenlijk wil minderen of stoppen, kun je hem doorverwijzen naar bijvoorbeeld een huisarts of naar het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD).

 

Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 

 

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers 

 

Gokverslaving

Relatieverslaving

Seksverslaving

 

Zelfhulp verslaving

Informatie over zelfhulpgroepen (soorten groepen, locaties, werkwijze) voor cliënten en professionals uit de verslavingszorg. Brochures en presentaties van het Informatie- en Ontwikkelingscentrum zelfhulpgroepen en verslaving zijn online beschikbaar.

 

AA Anonieme Alcoholisten

NA Anonieme Verslaafden

Informatie over het programma van Narcotics Anonymous, gegevens over bijeenkomsten en een test 'Ben ik verslaafd'.

 

Cannabis onder controle  

Cocaine Anonymous

 

Zelfhulp en verslaving

 

Alcohol onder controle

Online behandeling voor mensen die de controle over hun alcoholgebruik kwijt zijn. Met op de site een alcoholtest, forum en hulp van een persoonlijk begeleider. Initiatief van Brijder Verslavingszorg.

Alcoholdebaas

Informatieve site van TACTUS over alcohol en overmatig drinken. Mogelijkheid tot online behandeling gericht op mensen die zich zorgen maken over hun drinkgedrag. Deelname is anoniem en gratis.

Cannabis onder controle

Online hulp bij het stoppen met blowen of minderen van het gebruik van hasj of cannabis.

Een cannabistest, hulp van een persoonlijk begeleider en toegang tot een forum maken onderdeel uit van de website.

Drinktest

Drinktest.nl is ontwikkeld door het NIGZ om mensen die alcohol drinken te voorzien van informatie en advies. De adviezen worden op basis van de antwoorden op de vragen geformuleerd en zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek.

CrisisCare

Een private verslavingszorg kliniek die door de overheid is erkend en verantwoordelijk is voor hoge slagingspercentages.

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

Begeleidt verslaafden die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht.

Door vroegtijdig contact, advisering aan Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht, intensieve reclasseringsbegeleiding en adequate nazorg leveren wij een bijdrage aan een succesvolle reïntegratie in de maatschappij.

 

Landelijk Verslavingszorg en hulpverlening

 

Arta Lievegoed Landelijk

Addiction Care Veldhoven

Cascade Verslavingszorg

Castle Craig Nederland

De Hoop Landelijk

Jellinek Minnesota

Roder Consult

Smith and Jones

Solutions

Horeb Beekbergen

The Home Clinic

 

 

Regionaal Verslavingszorg en hulpverlening

 

Brabant

Novadic-Kentron, Netwerk voor verslavingszorg

Informatie over middelen, veel gestelde vragen, een drinktest en een speciale jongerensite.

Vrijwel iedereen gebruikt genotmiddelen. Dit kan problemen geven, soms leidt dat zelfs tot verslaving. Novadic-Kentron biedt hulp bij problemen door gebruik van of verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen of gokken.

 

Drente, Friesland en Groningen

Verslavingszorg Noord Nederland

In het noorden van het land zijn de drie instellingen voor verslavingszorg samengegaan in één organisatie: Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

 

Gelderland

IrisZorg

Instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang, ontstaan uit een fusie tussen Arcuris, De Grift en Passade. Op de site algemene publieksinformatie en informatie over behandeling, opvang, wonen en dagbesteding aangeboden door IrisZorg.

 

Noord Holland

Brijder Verslavingszorg

De Brijder biedt hulpverlening, begeleiding en preventie bij verslaving in de regio Noord en Zuid Holland (met uitzondering van Amsterdam en 't Gooi). Op de site staat informatie over het hulpaanbod en wordt de mogelijkheid voor online hulp (chatten) geboden

Jellinek

Informatie over alcohol, drugs, slaap- en kalmeringsmiddelen en gokken. En over de verschillende vormen van hulpverlening van de Jellinek, zoals online zelfhulp en online behandelprogramma’s voor alcohol en cannabis.

Verslavingszorg Noord Nederland

Naast informatie over alcohol, drugs, gokken en verslaving ook een overzicht van de mogelijkheden voor hulp. Toegang tot drie fora, waarvan één speciaal voor jongeren. Via de weblog kunnen de ervaringen van vijf medewerkers worden gevolgd.

 

Overijssel

TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg

Welkom op de site van TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg Wij bieden onze diensten aan in de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen), Oost Gelderland en Twente. Via deze website bieden wij u actuele informatie over ons zorgaanbod en onze preventie-activiteiten.

 

Utrecht

Centrum Maliebaan

Biedt verslavingszorg aan iedereen in de provincie Utrecht. Informatie over alcohol, drugs, medicijnen en gokken en adressen voor advies en hulp.

 

Zeeland

Emergis

Dicht bij de eigen woon-, werk- en leefomgeving staan de hulpverleners van Emergis verslavingszorg klaar voor mensen die door middelengebruik of hieraan verwante risicovolle levensstijlen in de problemen zijn geraakt of dreigen te raken

 

Zuid-Holland

Bouman GGZ

Instelling voor verslavingszorg en psychiatrie in Rotterdam. Naast informatie over het hulp- en preventieaanbod wordt ook publieksinformatie over psychiatrie en verslaving gegeven.

Brijder Verslavingszorg

De Brijder biedt hulpverlening, begeleiding en preventie bij verslaving in de regio Noord en Zuid Holland. Op de site staat informatie over het hulpaanbod en wordt de mogelijkheid voor online hulp (chatten) geboden

De Hoop

Stichting De Hoop is een instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenzorg op het gebied van verslaving, psychosociale en psychiatrische problematiek. Ook heeft De Hoop preventieprojecten voor kinderen, tieners, jongeren en ouders.