Soorten Hulp

 

De Geestelijke Gezondheidszorg GGz biedt verschillende vormen van zorg en hulpverlening

 Ambulante hulpverlening / gesprekken

 Klinische hulpverlening / opname en behandeling

 Dagbehandeling / deeltijdbehandeling

 Verslavingszorg (zie submenu)

 Beschermd wonen (RIBW zie submenu)

 Dagbesteding (DAC zie submenu)

 GGZ-instelling

 

 

Ambulante hulpverlening / gesprekken

Deze hulp wordt onder andere gegeven door:

  • Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG’s)
  • Vrijgevestigde hulpverleners
  • Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs (CAD's).

 

Klinische hulpverlening / opname en behandeling

In een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ, GGz instelling)

  • Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
  • Verslavingskliniek
  • Herstellingsoord

 

Dagbehandeling / deeltijdbehandeling

Deze zorg en hulpverlening wordt gedeeltelijk binnen en buiten een instelling gegeven.

 

Beschermd wonen (RIBW)

Dagbesteding (DAC)

 

GGZ-instelling

GGZ-zorg wordt niet alleen geleverd door zelfstandige zorgverleners, maar ook door instellingen.

Instellingen moeten voldoen aan veel kwaliteitseisen en hebben bijvoorbeeld een cliëntenraad, (zij behartigen de belangen van de cliënt) en rapporteren periodiek over kwaliteit van zorg.

Een groot verschil is dat binnen instellingen meerdere beroepsbeoefenaren actief zijn waardoor een breed aanbod geleverd kan worden. Meestal is een psychiater hoofdbehandelaar, eindverantwoordelijke.

Een aantal instellingen heeft de mogelijkheid om cliënten op te nemen, heeft een 24-uurs crisisdienst en/of een verslavingszorgafdeling.

 

Welke behandelingen zijn er voor mensen met psychische problemen?

Verschillende vormen van behandeling

 

Gesprekken

Door gesprekken met een psychiater, een psycholoog of een psychotherapeut (gespecialiseerde psycholoog of psychiater). Er zijn diverse soorten psychotherapie, zoals psychoanalyse en gedragstherapie. Gesprekken kunnen ook met het gezin, de partner (systeemtherapie) of in een groep plaatsvinden.

Door activerende therapieën waarbij mensen activiteiten ondernemen om verbetering te bereiken. Bijvoorbeeld door te bewegen; psychomotorische therapie, of door creatief bezig te zijn; beeldende therapie.

 

Medicijnen

Met medicijnen waarmee bepaalde stoornissen behandeld kunnen worden, medicijntherapie

 

U heeft recht op deskundige hulp, laat u niet misleiden!

Het is gebruikelijk dat GGZ instellingen aangeven dat u psychotherapie aangeboden krijgt voor uw problemen. Niets mis mee zou je zo denken, maar niets is wat het lijkt! 

Deze psychotherapie wordt echter niet aangeboden door daarvoor bevoegde psychotherapeuten maar van daarin niet opgeleide verpleegkundigen! Dit gebeurt bij individuele hulp of in groepstherapie, deeltijdtherapie.

Het behoeft geen uitleg dat deze begeleiding, psychotherapie ten koste gaat van uw welzijn & herstel en van de kwaliteit van verantwoorde zorg. Informeer hiernaar voor u aan de behandeling begint, of tijdens uw behandeling.