Afsluiting en uitkomsten van behandeling

 

 

Ø    Eindevaluatie hulpverlening behandeling

 

Inbreng cliënt bij eindevaluatie

Bij de eindevaluatie van de hulpverlening wordt het plan mede getoetst aan de hand van de mening, opmerkingen en wensen van de cliënt.

Instemming cliënt

De hulpverlener maakt een helder en voor de cliënt begrijpelijk verslag De cliënt stemt hiermee schriftelijk in.

 

 

Ø      Uitkomsten van de behandeling 

 

Vermindering van klachten

De cliënt is van mening dat de behandeling heeft bijgedragen aan het verminderen van de klachten waarvoor de cliënt in behandeling is gekomen.

Zelfredzaamheid is vergroot

De kracht en het vermogen van de cliënt om zelfstandig te functioneren zijn toegenomen.

Weerbaarheid en mondigheid toegenomen

De cliënt is mondiger en weerbaarder geworden, kan voor zichzelf opkomen en neemt eigen beslissingen.

Zelfstandigheid is toegenomen

De cliënt is in staat zich zelfstandiger te handhaven op gebieden als wonen, werken, dagbesteding, financiën, relaties en dergelijke.

 

 

Ø      Afsluiting behandeling 

 

Instemming cliënt

De cliënt stemt schriftelijk in met de afsluiting van de behandeling.

Toestemming voor informatieoverdracht

De cliënt geeft schriftelijk toestemming voor een eventuele verwijzing en de overdracht van gegevens

Nazorg is geregeld

De behandeling wordt pas afgesloten als de nazorg is geregeld