WKCZ - Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector 

 

 

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) bevat uitgangspunten waaraan alle klachtenprocedures van zorgverleners en hulpverleners moeten voldoen.

 

Zo moeten zorgaanbieders volgens deze wet

  • een klachtenregeling hebben;
  • een klachtencommissie instellen.

 

Klachtencommissie

Iedere hulpverlener en instelling moet een klachtencommissie hebben van ten minste drie leden. Vrij gevestigde hulpverleners moeten zich bij een klachtenregeling hebben aangesloten. Vaak is dit via een beroepsvereniging geregeld.

 

Klachtenregeling

De voorzitter van de klachtencommissie mag niet in dienst zijn bij de instelling, of voor de hulpverlener werken. De klachtencommissie moet haar werkwijze vastleggen in een reglement.

Ook moet iedere zorginstelling een klachtenregeling opstellen en die onder de aandacht brengen van de cliënt. U leest daarin hoe u een klacht kunt indienen, en hoe uw klacht wordt behandeld.

 

Klachtencommissies zijn op grond van de WKCZ verplicht om

  • ernstige klachten direct te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), en niet eerst bij de zorgaanbieder;
  • na te gaan wat een zorgaanbieder met een klacht doet;
  • een jaarverslag te sturen aan de IGZ.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb