Triadekaart

 

Een Keuzekaart familie-inbreng bij schizofrenie

 

Waarom deze kaart?

Mensen met een psychotische kwetsbaarheid hebben vaak intensief contact met hun familie. Dit contact is duurzaam, in tegenstelling tot veel hulpverleningscontacten. Als familieleden weten wat ze te doen staat, kunnen zij de gevolgen van de ziekte verkleinen. Een goede ‘triade’, waarin behandelaar, patiënt en familie samenwerken, levert de beste zorg.

Vaak zijn afspraken vastgelegd in een behandelplan, een zorgplan, een signaleringsplan of een crisiskaart. Maar de rol van de familie of andere naastbetrokkenen blijft daarin veelal onbesproken. De Triadekaart is een hulpmiddel om hun inbreng zo concreet mogelijk vast te leggen.

 

Hoe werkt deze kaart?

Aan de hand van de kaart maken behandelaar, patiënt en familie concrete afspraken over wat precies van de familie en/of andere naastbetrokkenen wordt verwacht. Door met elkaar in gesprek te gaan, kan iedereen vanuit zijn of haar eigen perspectief aangeven wat daarin belangrijk is.Het is goed om bij de start van een triadegesprek uit te gaan van een aantal principes:

  1. Bij de behandeling staat het welbevinden van de patiënt voorop. Binnen de triade dus ook.
  2. In de behandeling wordt ernaar gestreefd dat de patiënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Binnen de triade dus ook.
  3. Het aantal taken dat familieleden en andere naastbetrokkenen op zich nemen, is vaak te groot. Hoe beter zij de eigen grenzen leren bewaken, des te meer ruimte geven zij de ander. Dat is in ieders belang.
  4. Om de overeengekomen taken goed te kunnen verrichten, moeten ook de familieleden of andere naastbetrokkenen kunnen rekenen op ondersteuning van de professionele hulpverlening op het gebied van informatie, training en begeleiding.
  5. De rol van de familie kan door de tijd verschillen. Wat nu wenselijk is, hoeft dat over een tijdje niet meer te zijn. Maak nieuwe afspraken als u denkt dat daartoe aanleiding is.

 

Ypsilon, de vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose, heeft in een visiesheet vastgelegd wat zij vindt dat de rol van familieleden in zijn algemeenheid kan inhouden en wat niet, bedoeld als steuntje in de rug voor de familie bij het maken van de keuzes.

Het is de bedoeling dat u de kaart tijdens een triadegesprek invult en afspreekt wat de rol van het familielid is. Uiteraard kan dat door de tijd heen verschillen: de kaart zal eens in de zoveel tijd, bijvoorbeeld jaarlijks, moeten worden geactualiseerd.

 

Hoe komt u aan deze kaart?

Het duurt nog even, maar alle Ypsilonleden kunnen over enige tijd een exemplaar van de kaart toegezonden krijgen. Instellingen die interesse hebben kunnen dat melden bij het landelijk bureau, telefoon (088) 0002120 of via triadekaart@ypsilon.org. 

 

Een model van de definitieve versie 3.0 van de Triadekaart is als pdf-bestand te downloaden door te klikken op deze link

 

Bron: Ypsilon, de vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose

 

 

Psychose

Verloren jaren

De film ‘Verloren jaren’, over de ziekte schizofrenie, is een groot succes. Sinds de première

een jaar geleden, is de film 25.000 keer bekeken.

In de film, die 65 minuten duurt, ervaart de kijker door de ogen van een ervaringsdeskundige, een psychose. Regisseur Bas Labruyère: “Mensen snappen nu pas wat het betekent om een psychose

te hebben”. Jaarlijks krijgen 3000 jongeren in Nederland een eerste psychose. Hoe eerder deze wordt behandeld, des te beter de herstelmogelijkheden. De film ‘Verloren jaren’ is uitsluitend te bekijken op internet, www.verlorenjaren.nl