Nazorg

 

 

Ø      Aanbod  

 

Flexibel en gevarieerd aanbod voor nazorg

De instelling is verantwoordelijk voor het realiseren van de nazorg. Indien nazorg niet door andere instellingen geboden wordt, moet de instelling zelf nazorg bieden.

Informatie over de mogelijkheden voor nazorg

De hulpverlener informeert de cliënt over de keuzemogelijkheden aan nazorg.

Instemming cliënt welke nazorg

De cliënt bepaalt welke nazorg hij/zij nodig heeft.

Informatie lotgenotencontact

De instelling geeft tevens informatie over zelfhulpgroepen of lotgenotencontacten.

 

 

Ø      Begeleiding   

 

Aandacht voor maatschappelijke participatie in de nazorg

Begeleiding in het traject naar maarschappelijke participatie es een belangrijk onderdeel van nazorg.

Heldere afspraken over de begeleiding

Er worden heldere afspraken gemaakt tussen cliënt en hulpverlener, bijvoorbeeld over een jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken.