Evaluatie

 

Evaluatie: gesprek waarin u beiden het verloop van de behandeling bespreekt.

 

Bij de tussentijdse evaluaties van de behandeling wordt het behandelplan ook getoetst aan de hand van uw meningen, opmerkingen en wensen. De behandelaar geeft u ruimte uw mening en wensen kenbaar te maken. 

 

Het is aan te raden dat u zich voorbereidt op een evaluatie.

Neem gerust een lijstje mee met aantekeningen, dit kan u helpen om structuur te geven aan deze evaluatie.

 

Gebruik hiervoor de volgende punten

                                           

Wat is er de afgelopen tijd bereikt

 • Wat ging goed
 • Wat ging niet goed
 • Wat zou ik anders willen
 • Vond ik de bejegening en de communicatie prettig, goed*
 • Medicatie: werking en evt. bijwerkingen van de medicijnen
 • Wat heb ik bereikt
 • Kloppen mijn doelen nog
 • Waar ik verder aan wil werken
 • Eventueel aanpassing behandelplan
 • Afspraak eerstvolgende evaluatie
 • Als het nodig is dat het plan wordt bijgesteld gebeurt dit met uw instemming 

 

* een goede bejegening houdt in: gelijkwaardige houding, respectvolle benadering, voldoende tijd en aandacht, dat u en uw klachten serieus genomen worden etc.

 

Frequentie en onderwerpen voor evaluaties

 

Wanneer zou ik de behandeling willen beëindigen   (als wat is bereikt)

Hoe zie ik de toekomst

 

 

Afsluiting van de behandeling

 

Bij de eindevaluatie van de behandeling, krijgt u van de behandelaar de ruimte uw mening, opmerkingen en wensen over de afsluiting kenbaar te maken.

 • Bent u van mening dat de behandeling dat de behandeling heeft bijgedragen aan het verminderen van de klachten waarvoor u in behandeling bent gekomen
 • Dat uw empowerment is vergroot, d.w.z. dat uw kracht en zelfredzaamheid zijn toegenomen.
 • Dat u in staat bent u zelfstandiger te handhaven op gebieden als wonen, werken, dagbesteding, financiën, relaties e.d.
 • Dat u mondiger en weerbaarder bent geworden, voor uzelf kunt opkomen en uw eigen beslissingen kunt nemen. 

 

Nazorg

In de nazorg biedt de behandelaar u, indien gewenst, begeleiding in de maatschappij zodat

terugval, preventie van problemen en nieuwe hulpvragen worden gesignaleerd.

De behandelaar informeert u over de keuzemogelijkheden aan nazorg. U krijgt de ruimte om

uw wensen en verwachtingen over nazorg aan de behandelaar kenbaar te maken.

Er worden heldere afspraken gemaakt tussen u en de behandelaar.

 

Afspraken over nazorg

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb