Informatie over uw rechten & mogelijkheden binnen de GGZ 

 

 Dagelijks overkomt het mensen dat zij zich (moeten) aanmelden bij de Geestelijke  Gezondheidszorg, en dan .....

 

 Veel cliënten ervaren de GGZ als een mistig doolhof

 

 Mistig: omdat je als  "cliënt"  immers wel  "wat anders aan je hoofd hebt"  en  hulpverleners het beste voor hebben met cliënten, maar ook vaag kunnen zijn.

 Het verschil in de belevingswereld kan ook een belangrijke reden zijn voor  miscommunicatie. Het moeilijkste is dat je kwetsbaar bent, (mogelijk) verward en  dat je in een afhankelijke positie zit.  En ook afhankelijk bent van welke therapie en  soort hulpverlener je toegewezen krijgt. Het vertrouwen op de hulpverlener wordt ook  nog wel eens, niet altijd terecht, gesteld boven het vertrouwen op de eigen intuïtie. 

 

 Doolhof: binnen de GGZ wordt verwacht dat je aangeeft hoe je geholpen moet  worden:

 

terwijl je niet weet welke mogelijkheden, rechten en plichten er zijn.

 

 Je komt in een onbekende wereld terecht waar je de weg niet kent. 

 Het vraagt een behoorlijke dosis eigen initiatief om de behandelaar en behandeling  te vinden die wenselijk is voor herstel. Dat kost energie, iets waar de meeste cliënten  een gebrek aan hebben.

 

 Kinderschoenen

 Binnen de GGZ heb ik de indruk gekregen dat de psychiatrie misschien nog wel in de  kinderschoenen staat. Beleid, protocollen en richtlijnen zijn in ontwikkeling.  Instellingen zijn, zonder samenwerking, het wiel aan het uitvinden. Overal wordt weer  anders gewerkt, zelfs op diverse locaties van een instelling.

 Daarbij komt dat in tegenstelling tot de lichamelijke zorg de behandeling én  verpleging in de psychiatrie (nog?) nauwelijks toetsbaar is. Een internist die een foute  diagnose stelt of een chirurg, die niet kan opereren zijn makkelijker toetsbaar en dus  ook aan te spreken op hun fouten.

 

 Van stabilisatie naar rehabilitatie?

 Het komt helaas ook regelmatig voor dat mensen vergeefs bij de zorg aankloppen,

 ze  worden van het kastje naar de muur gestuurd of aan het lijntje gehouden. Aan de  onderliggende oorzakelijke klachten wordt dan niet gewerkt, alleen het hier en nu is  dan het doel van de behandeling. De cliënt kan zijn verhaal niet kwijt, wat kan leiden  tot klachtenprocedures, en het vroegtijdig beëindigen van de contacten met de  hulpverlening. Vervolgens tot frustraties, vermeerdering van problemen,  draaideurcliënten en tenslotte tot zorgmijders.

 

 Informatie over mogelijkheden binnen de GGZ

 Door alles wat ik binnen de GGZ ben tegen gekomen, en gehoord en gezien heb van  anderen, leek het mij niet overbodig om zoveel mogelijk versnipperde informatie,  over de hulpverlening, tot een overzichtelijk geheel te maken op deze site.

 Aangevuld met diverse .....plannen, informatie en tips vanuit persoonlijke- en  werkervaringen.

 Mijn werkervaringen: onderzoek naar de kwaliteit van de zorg binnen GGZ  instellingen, gespreksleider Cliënten trainen Hulpverleners, consulente crisiskaart.

 

 Meer informatie maakt mensen mondiger, minder afhankelijk en vergroot de  zelfredzaamheid. Ik hoop dat u er iets aan heeft, mee kunt voor uw herstel.

 

 

 Ervaringsdeskundige