Life Chart

 

Een boekje waarin wordt bijgehouden hoe uw stemmingen in de loop der jaren waren, welke levensgebeurtenissen (life events) van invloed waren op uw stemmingen en ook hoe uw stemmingen reageren op uw medicijngebruik.

Door het bijhouden van uw stemmingenverloop krijgt u een beter inzicht in uw stoornis. Vaak wisselen uw stemmingen bij soortgelijke gebeurtenissen. Door deze in beeld te brengen, krijgt u meer grip op uw stoornis.

Vaak wisselen uw stemmingen bij soortgelijke gebeurtenissen. Door deze in beeld te brengen, krijgt u meer grip op uw stoornis. U kunt bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat het voor u belangrijk is om na een pittige discussie op het werk een dag rust te nemen en niet gelijk door te gaan met een andere energie vragende activiteit. Lees verder

 

Uw behandelaars zullen met u meekijken hoe u de door u bijgehouden stemmingen kunt interpreteren. Sommige behandelaars gaan een stapje verder en vullen de life chart met u in.

Ook hier geldt weer: durf er gerust om te vragen.

 

Bron: VMDB Life Chart

 

 

Noodplan en signaleringsplan

 

Om perioden van manie, depressie of psychose te voorkomen, helpt het een zogenaamd nood- of signaleringsplan te maken. In de psycho-educatiecursussen wordt er aandacht aan besteed,

soms helpen uw behandelaars bij het opstellen van zo’n plan.

U brengt in kaart hoe uw gedrag is tijdens uw stabiele periode en hoe dat verandert als u (hypo)manisch, psychotisch of depressief dreigt te worden.

Tevens is erin aangegeven wie uw contactpersoon bij eventuele opname is.

Het goed doorspreken van uw noodplan met uw behandelaars of uw omgeving kan veel ellende of schade voorkomen. Het is niet een van de gemakkelijkste dingen om te doen en het verdient in de loop der jaren regelmatig bijstelling, maar het levert zeker veel op!

 

Een voorbeeld van een noodplan is te vinden in de brochure “Wat u zelf kunt doen” die u kunt bestellen bij het kantoor van de VMDB voor € 1,00 per stuk of kunt downloaden via internet.

Bij het noodplan hoort een zelfbindingscontract, waarin vastgelegd wordt wat u wel, en vooral niet, zult doen bij dreigende perioden van manie, depressie, gedachten aan zelfdoding, of andere moeilijke perioden. Perioden, waarin uw manisch depressieve stoornis het u onmogelijk maakt uw gedachten op de juiste wijze te laten functioneren. Meestal is hierin ook vastgelegd hoe en wanneer met uw behandelaars contact opgenomen kan worden.

 

Bron: VMDB Noodplan - Signaleringsplan

 

Psycho-educatiecursussen

Sinds 1995 worden er overal in het land psycho-educatie- of voorlichtingscursussen gegeven over de manisch depressieve stoornis. Psychiater Adriaan Honig heeft ze opgezet, samen met de VMDB.

In de loop der jaren is de oorspronkelijke opzet wel veranderd, maar de inhoud is vrijwel hetzelfde gebleven. Het zijn cursussen van 6 bijeenkomsten, waaraan patiënten en één van hun betrokkenen deelnemen. Aan de orde komen:

  • Bijeenkomst 1 inleiding en kennismaking, symptomen (depressie, manie, psychose). beloop, genetica
  • Bijeenkomst 2 Oorzaken, stress-kwetsbaarheidsmodel, stemmingsstabilisatoren
  • Bijeenkomst 3 Life-chart
  • Bijeenkomst 4 Medicijnen, antidepressiva en antipsychotica
  • Bijeenkomst 5 Herkenning van vroeg-symptomen, omgaan met het noodplan (signaleringsplan), beperken van gevolgen, zelfbindingscontract
  • Bijeenkomst 6 De toekomst, evaluatie, kennismaking met de VMDB

Doel van de cursus is voornamelijk de patiënt en betrokkene inzicht te geven in het ziektebeeld van MDS, zodat acceptatie mogelijk is. Daarnaast wordt ook de zelfredzaamheid bevorderd en de therapietrouw verhoogd, waardoor het risico voor terugval vermindert.

 

Lees hier de gegevens over de dichtstbijzijnde cursus

 

Bron: Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)